Wspólnota Mieszkaniowa nr 87 Łąkorz Gm. Biskupiec Pom.

Łąkorz, 87 m. 2