Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Biskupiec, Słowackiego 12