Jerzy Harhaj i Mirosław Malewski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAX S.j.

Biskupiec, ul. Chrobrego 33