Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 Państwowej Straży Pożarnej

Biskupiec, Sądowa 6